Zanesené potrubí

Častou závadou bývají ucpávky nebo zanesené potrubí. K jejich zprůchodnění užíváme motorovou frézu a tlakovou vodu. S čištěním kanalizace budeme brzy hotovi. Je třeba, abyste dodržovali některá alespoň základní pravidla. Neházejte žádný odpad do potrubí. Nepatří tam. K tomu máte určitě doma odpadkový koš. Až bude plný, vynese se do kontejneru.

Služby poskytujeme pro domácnosti i firmy a instituce

Řešíme všechny problémy s potrubím. Máme nejmodernější technické vybavení a užíváme nejmodernější technologické postupy. Naší snahou je, aby potrubí zůstávalo stále plně funkční. V opačném případě by se mohlo stát, že dojde k havárii. Řešit její následky by pak bylo mnohem složitější, ale také i mnohem nákladnější. Proto bude lepší, když v případě jakýchkoliv problému se nám ozvete.