Když psychické zdraví ovlivňuje to fyzické

Lidské tělo i lidská duše jsou neodlučně spjaty, a tak je logické, že když se objeví psychické obtíže, zanechá to následky i ve fyzické formě. Jaké to mohou být?

Potíže s váhou

Psychické nemoci mohou do velké míry ovlivňovat zdravou tělesnou váhu. Na jedné straně mohou způsobovat nechutenství, apatii vůči potřebě živin, a odmítání potravy. Na druhé straně jsou pak ty, které člověka nutí k přejídání, až obžerství, a zapříčiňují tak nadváhu, která se může podepsat na orgánech, a dále prohlubovat psychickou nemoc. Je to jako koloběh, který je nutno zavčasu zastavit, jelikož v obou případech může dojít ke smrti.

píchání inzulínu

Sebepoškozování

Řezání se, polykání nadměrného množství léků ve snaze se otupit, nebo si ublížit, jsou rovněž problémy, které produkuje špatný psychický stav mysli, obvykle deprese spojené s nízkým sebehodnocením, či úzkosti a následná únava životem.

Nevolnosti

Lidé ve stresu pak často vykazují známky podrážděného žaludku, a s nimi spojené nevolnosti. Jedním z projevů psychického zhroucení může být zvracení a průjem.

předávkování léky

Neopatrnost

Stejně jako lidé v depresi, kteří žijí uvnitř své hlavy, mohou bez rozmyslu vejít do silnice pod kola jedoucího automobilu, tak i lidé v mánii mohou svým stavem ohrožovat sebe, mnohdy i ostatní. Tito lidé mají omezenou schopnost vnímat a rozpoznat nebezpečí, a tak se často vrhají do nebezpečných adrenalinových zážitků, riskují rychlou jízdou za volantem, nebo vyvolávají rvačky, kdy jsou ve značně slabší pozici.

Omezení intelektu a vnímání reality

Nebezpeční si mohou být i lidé s psychickými nemocemi, které omezují jejich intelekt a rozpoznávací schopnosti. Mohou si pak snadno splést jedlé houby s jedovatými, vypít jed, aniž by si uvědomovali, že se o jed jedná, nebo mohou kvůli halucinacím spadnout ze střechy, na kterou se vylezli schovat, nebo nevidět přijíždějící vlak, když právě stojí na kolejích.

Lidské tělo i lidská duše jsou neodlučně spjaty, a tak je logické, že když se objeví psychické obtíže, zanechá to následky i ve fyzické formě.…