Pět pilířů zdraví

Snad nejdůležitější myšlenkou projektu 5 pilířů zdraví je, že radost dělá radost. Se kterou je vytvořen. Její autor všechny nabízené techniky na zlepšení zdravotního i duševního zdraví nejdříve vyzkoušel na sobě. A jeho příběh, kdy se tímto způsobem zbavil nejen svého chronického onemocnění. Ale zároveň odstranil ze svého života toxické závislosti. Rovněž se mu podařilo i zredukovat váhu. Což dokládají zveřejněné fotografie. A dneska se, s čistým svědomím, o své nabyté zkušenosti RNDr. Mgr. Rostislav Václavek, dělí se všemi, kteří chtějí nahradit svůj dosavadní životní styl za zdravější a smysluplnější. Základ všeho vidí tento certifikovaný instruktor v jednoduchosti a návratu nás všech ke zdravému selskému rozumu. Pořádá workshopy, semináře, živé i on-line konzultační hodiny. Ve kterých si mohou najít všechno potřebné všichni, jímž nestačí jenom teoretické znalosti, ale ihned je přenášejí do potřebné praxe.

Dechová cvičení v přírodě

Základním pilířem je zdravé dýchání. U kterého platí zlaté pravidlo, které mnozí z nás vůbec neznali. A to, že méně znamená více. Ať už je to redukované dýchání Buteyko, které bylo nazváno podle jeho ruského propagátora, či Oxygen Advantage. Na jejíchž základu postavil Rostislav Václavek celou školu dýchání, která je zaměřena téměř na všechny zdravotní problémy, které většinu lidí sužují. Ať už je to bolest hlavy, krku, žaludku, končetin či psychických problémů. Nácvik správného hospodaření s dechem rovněž usnadňuje život všem sportovcům. Anebo těžce pracujícím lidem.

Dechové cvičení FASCIÁLNÍ CCHI

U kterých nevhodným a zatěžujícím dechem dochází k poškození celého organismu. Většina zájemců o tuto nauku pociťuje zlepšení už po prvních lekcích. Ke kterým se už dneska mohou pomocí FB dostat opravdu všichni. Druhým pilířem je vystavování těla chladu, ke které autor vyvinul vlastní metodiku vstupu do studené vody, nazvanou CCHI-ROS. Otužování je možné provádět i v domácím prostředí. Kontrastním sprchováním spojeným s vhodnými dechovými technikami. Třetím pilířem je mentální pohoda, ke kterému slouží endokrinní dýchání ve frekvenci DELTA. Čtvrtý pilíř nabízí vědomým pohybem skrze dech a fascie proniknout do těla FASCIÁLNÍM CCHI. Vyvážená strava je pátým pilířem při změně vašeho životního stylu. Tady je důležitá střídmost pomocí přerušovaných půstů a hlavně osvobození se od přežitých stravovacích návyků. Namísto nuceného omezování.

Snad nejdůležitější myšlenkou projektu 5 pilířů zdraví je, že radost dělá radost. Se kterou je vytvořen. Její autor všechny nabízené techniky na zlepšení zdravotního i…