Nezařazené

Nejdůležitější moment pro Váš byznys? Nakupujte, doporučujte, vydělejte!


ÄŒlovÄ›k se neustále nÄ›co uÄí. Bez ohledu na to, zda je regulérnÄ› zapsán jako student, Äi nikoliv. Pro vÅ¡echny studující i ostatní zájemce o zajímavou lekci ze Å¡koly podnikání si specializovaný tým konzultantů pÅ™ipravil intenzivní Å¡kolení v prostoru, který je přístupný pro každého zcela bez závazků a zdarma. Nechejte si vyložit na stůl karty osudu, v nichž si můžete pÅ™eÄíst, jak snadno a rychle vydÄ›lat. V souÄasné dobÄ› dosud nebylo obvyklé, aby spotÅ™ebitel vydÄ›lával na tom, že nakoupí potraviny, dopÅ™eje si příjemný obÄ›d v restauraci, nebo si opatří nÄ›co nového do své garderoby. Nyní i to, co dosud nebylo možné, spatÅ™ilo svÄ›tlo svÄ›ta v projektu, s nímž můžete Váš život propojit také Vy.

Ukažte nedostatku peněz záda!

Cílem projektu, který poÄítá s využíváním speciální vÄ›rnostní karty, je uÅ¡etÅ™it na nákladech na poÅ™izování zboží, ale také zároveň nastartovat inspirující kariéru. Tento fenomén může uchopit do svých rukou student, ale i kdokoliv z Å™ady regulérnÄ› pracujících a nakupujících spotÅ™ebitelů. Co k tomu staÄí? To se dozvíte na schůzce s poradci, které o podrobnÄ›jší informace můžete vyzpovídat co nejdříve.

ÄŒlovÄ›k se neustále nÄ›co uÄí. Bez ohledu na to, zda je regulérnÄ› zapsán jako student, Äi nikoliv. Pro vÅ¡echny studující i ostatní zájemce o zajímavou…