Kde se využívají štětovnice?

Pěkné slovo, viďte? https://www.gotobrno.cz/misto/vida-science-centrum/ ? Co však znamená, to málokdo z nás, kteří nevíme nic o daném oboru, těžko odhadne. Že by to byl druh housenky, anebo některé z plísní? Kdepak – nic takového. Štětovnice neboli štětová či štětovnicová stěna je druh pažení ve stavebnictví.

Tyto pažicí konstrukce mají hned několik úkolů – přispívají k rychlosti výstavby, utěsňují stavební jámy až do nepropustného podloží, zajišťují tuhost stavebních konstrukcí, umožňují variabilní zajištění stability, a další.

Štětovnice se zámky

Nejčastěji se štětovnice používají pro dočasné zajištění stavební jámy. Jakmile se vybuduje vnitřní konstrukce, mohou se štětovnice odstranit. Poznámka: někdy se štětovnicové stěny používají i trvale, například při sanaci kontaminovaného podloží, v rámci protipovodňových opatření – kupříkladu při stavbě nábřežních zdí.

Běžně se používají štětovnice ocelové, avšak v některých situacích jsou vhodné štětovnice vinylové, popřípadě i z dřevěných hranolů.

Ocelové štětovnice – tento konstrukční prvek je tvořen ocelovými profily. Uplatňují se např. ve vodním hospodářství, slouží k zabezpečení terénu tak, aby nedošlo k sesuvům půdy, používají se při rozšiřování silnic, je možné si jich všimnout i při výstavbě metra; štětové stěny jsou i součástí výstavby základů budov. Jednotlivé díly ocelových štětovnic se spojují mechanicky pomocí zámků, jimiž jsou jejich okraje opatřeny. Zámky jsou začištěné a jejich rozměry umožňují napojitelnost všech typů profilů; provedení dodávaných štětovnic může být jednoduché, párové nebo trojité. Zámkové spoje jsou pevné, takže odolávají tlaku půdy a zároveň dokonale brání propustnosti stěny.

Ohraničení říčních břehů

Štětovnice se vyrábějí v různých délkách – zpravidla od 4 až do 24 metrů, tloušťkách i šířkách. Výrobci však dokáží vyrobit i štětovnice na míru, přesně podle požadavků zájemce, třeba i s děrovanými konci profilů.

Jak se štětovnice usazují?

Štětovnice se obvykle „beraní“. Provádějí to firmy, které disponují beranidly, a to ať už středo a vysokofrekvenčními, rázovými nebo s bezrezonančním náběhem; také se používají vibroberanidla.

Pěkné slovo, viďte? https://www.gotobrno.cz/misto/vida-science-centrum/ ? Co však znamená, to málokdo z nás, kteří nevíme nic o daném oboru, těžko odhadne. Že by to byl druh…