Zábavná matematika

Tato metoda je stará bezmála čtyřicet let, v dnešní době se touto metodou vyučuje v sedmině základních škol v naší republice.
 
H-mat, jak je tato metoda dnes nazývána, se snaží, aby dítě matematiku objevovalo samo a hledalo možná řešení, zábavným způsobem.
matematika hrou

 
H-mat využívá dvanácti základních principů:
 
budování schémat – navzájem propojené znalosti, jež se týkají známého prostředí. Každý z nás má jiné znalosti a jinak chápe dané prostředí, i když je pro všechny stejné, použitím znalostí a jejich interakcí ve skupině, dochází k pochopení určitých jevů, k vyzkoušení, co jak funguje a co je řešením, a tím k procesu učení
 
práce v prostředí – děti se učí opakovanou návštěvou známého prostředí, tím pádem nejsou rušeni ničím dalším, těchto používaných prostředí je kolem 25. Prostředí je nastaveno tak, že děti motivuje k experimentům
 
prolínání témat – informace jsou dítěti předkládány ve známém schématu, nejsou zde oddělovány matematické pojmy a jevy, a jsou zde použity různá řešení a strategie. Dítě si vybere samo, jaké řešení mu nejlépe vyhovuje
 
rozvoj osobnosti – učitel je v tomto případě jakýmsi koučem a pouze koriguje a dítě si samo dojde k řešení, kde samo argumentuje a vyhodnocuje
 
skutečná motivace – úlohy jsou stavěny tak, aby děti automaticky bavily, základem je, že chtějí vědět, chtějí přijít na řešení
 
reálné zkušenosti – důležité jsou vlastní konkrétní zkušenosti dítěte
 
radost z matematiky – pocit úspěchu z matematiky umocňuje další motivaci
 
vlastní poznatek – vlastní zkušenost je vždy účinnější než převzatá
 
role učitele – v této metodě působí učitel jako průvodce
 
práce s chybou – učíme děti nebát se chyb, naopak je využíváme k dalšímu učení
 
přiměřené výzvy – žáci na různých úrovních pracují na příkladech odlišné obtížnosti, tím se předejde pocitu úzkosti z nevyřešení úlohy
 
podpora a spolupráce – děti pracují i ve skupinkách, a dokáží vysvětlit ostatním, jak došly k výsledku
 zábavná matematika
Tato metoda je jedinečná, je přínosná díky své koncepci, ale především v principech, které přesahují z matematiky do dalších oborů.

Tato metoda je stará bezmála čtyřicet let, v dnešní době se touto metodou vyučuje v sedmině základních škol v naší republice.   H-mat, jak je tato metoda dnes…