Zakládání společnosti

Než si vůbec začnete firmu zakládat, ujistěte se, že znáte všechny zákonné předpisy, kterými se bude muset vaše společnost řídit.
S.r.o. společnost
                Vaše společnost nesmí mít v České republice stejný, nebo podobný název s jinou firmou ve státu. Naštěstí existuje dost webů, kde si zkontrolujete, zda je váš název použitelný, nebo ne.
                Abys jste si mohli založit s.r.o. společnost, musíte sepsat společenskou smlouvu, nebo zakladatelskou listinu, v případě jednoho společníka. Zakladatelské dokumenty musí obsahovat:týmová práce

 • Spolumajitele / společníky
 • Způsob vytvoření rezervního fondu a jeho stanovení
 • Výši základního kapitálu a vkladu každého spolumajitele /společníka. Včetně splácení vkladu a způsobu lhůty
 • Název firmy
 • Správce vkladu
 • V čem bude podnikat
 • Sídlo společnosti
 • Jména a adresy prvních jednatelů a členů první dozorčí rady (pokud se zřizuje) + jakým jednatelé jednají jménem společnosti

                Průměrně trvá založení firmy 6 týdnů, v případě komplikací i déle. Vkladové náklady se pohybují ve výškách několika tisíců korun, jen na správních a notářských poplatcích.
Jiné obchodní společnosti:firemní tým

 • k.s.

K.s. je komanditní společnost, na jejíž založení je potřeba minimálně dvou lidí. Výše jejího kapitálu je 5 000,- a nemá žádné ručení.

 • v.o.s.

Pro založení v.o.s., což je veřejná obchodní společnost, je potřeba minimálně dvou lidí. Nemá žádný kapitál ani ničím neručí.

 • a.s.

Tzv. akciová společnost má taktéž minimální počet zakladatelů dva, ale výše jejího kapitálu je 2 000 000,- a ručí závazky.
Získání živnostenských oprávnění
                Na živnostenském úřadě se rozlišují 2 typy živností, ohlašovací a koncesované živnosti. Úplně na začátek musí každý žadatel splňovat tyto podmínky: dovršení 18 let, právní způsobilost a bezúhonnost. Dle zákona se připraví podmínky o dosaženém vzdělání, či o doklad o praxi v oboru. Průkaz živnostenského oprávnění je výpis z živnostenského rejstříku, ten se vydává k žádosti od statutárního orgánu společnosti. Společnost však vzniká až v den, kdy je zapsána do obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání.
                Návrh musí obsahovat sídlo společnosti a musí být podán do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění.

Než si vůbec začnete firmu zakládat, ujistěte se, že znáte všechny zákonné předpisy, kterými se bude muset vaše společnost řídit. S.r.o. společnost                 Vaše společnost…