Jaké výhody má vnitrostátní kamionová doprava oproti jiným

Pokud jde o přepravu materiálů a výrobků v rámci našeho státu, není pochyb o tom, že nákladní automobily jsou tím nejpoužívanějším přepravním prostředkem. A nemůžeme se tomu divit, vzhledem k výhodám, které tento typ dopravy nabízí. Ale jaké výhody to přesně jsou?

kamion1

Pokud jde o přepravu, máme několik možností: náklad může být dopravován po silnici, železnici, vodě nebo vzduchem. Každá z nich má své výhody a nevýhody, není však pochyb o tom, že ta silniční je zdaleka nejpoužívanější. Koneckonců stačí se podívat na kamiony, které denně brázdí naše silnice.

Pokud je zohledněna pouze vnitrostátní kamionová doprava , pak je její popularita ještě větší. A z dobrých důvodů. Faktem totiž je, že většina z uvedených způsobů dopravy není pro vnitrostátní použití příliš vhodná.

Leteckou můžeme škrtnout prakticky hned, ze zřejmých důvodů. Jednak je to její cena a pak také nemáme dostatečné pokrytí letišti, aby se vyplatila. Co se vodní týče, zde je problém v tom, že až na hodní toky Vltavy a Labe u nás zkrátka nejsou splavné řeky, tedy alespoň ne splavné pro říční nákladní lodě. I proto ji musíme vynechat.

kamion2

Pokud jde o železnici, tak zde je situace zajímavější. Ano, teoreticky by mohla být konkurenceschopná přepravě silniční, přesto je tu několik věcí, které tomu brání. Předně je tu fakt, že by stejně bylo nutné překládat náklad na automobil, ať už kvůli odvozu z továrny na nádraží, nebo kvůli odvozu z nádraží k zákazníkovi. To zvyšuje jak celkové náklady, tak i pravděpodobnost, že se náklad rozbije.

Pak je tu také cena. Ta je bohužel v současné době poněkud nadsazená, takže se to naprosté většině firem nevyplatí. Jediné, co je po železnici v současné době přepravováno, jsou surové materiály, jako je uhlí, písek, nebo štěrk, a dále případně chemikálie.

Silniční doprava je oproti ostatním relativně levná, nabízí možnost dopravit náklad přímo k příjemci a je i flexibilní. Nemůžeme se tedy divit, že je tak používaná.

Pokud jde o přepravu materiálů a výrobků v rámci našeho státu, není pochyb o tom, že nákladní automobily jsou tím nejpoužívanějším přepravním prostředkem. A nemůžeme…